Χορηγοί – Υποστήριξη

Γράμμα προς τους υποψήφιους χορηγούς μας…

Letter to our (candidate) sponsors…

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία

Το Global Biking Initiative (GBI) είναι ένας διεθνής φιλανθρωπικός θεσμός που λόγω της ραγδαίας εξάπλωσής του θεωρείται η μεγαλύτερη ποδηλατική φιλανθρωπική προσπάθεια στην Ευρώπη. Η μεγάλη επιτυχία του GBI κάθε χρονιά βασίζεται τόσο στην θέληση και ενέργεια όλων των συμμετεχόντων όσο και στην ηθική και υλική υποστήριξη χορηγών που επιθυμούν να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια.

Η Ελληνική αποστολή χρειάζεται την ενεργή συμπαράσταση και υποστήριξή σας προκειμένου με τη σειρά της να βοηθήσει κατά το μέγιστο δυνατό τα Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη.

Σε αντάλλαγμα, θα έχετε τη δυνατότητα να διαφημίσετε την επιχείρησή σας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα θα συνδεθεί η επιχειρηματική σας δράση με φιλανθρωπικές και κοινωνικά ανταποδοτικές ενέργειες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Θα χαρούμε να γνωριστούμε κι από κοντά.

Με εκτίμηση

Η Ελληνική ομάδα του Global Biking Initiative

gbihellas@gmail.com

————————————————————————————————————————-

Dear Sir/Madam

Global Biking Intiative (GBI) is an international charity event. Since 2008 it has been continuously growing and is now considered the biggest “cycling for charity’ event in Europe. Its existence and continuous expansion relies equally on the good will of the participants as well as on the support of sponsors.

The Hellenic GBI Team is seeking for your support / sponsoring, in order to be able to continue offering vital help and relief to the SOS Children Villages of Vari.

In essence, you are offered the opportunity to promote your brand both in Greece and in the rest of Europe, to a specific and targeted group of people, while at the same time linking your brand with charity in Greece and with an active, healthy way of life.

Please go through the attached to understand a bit more and feel free to contact the undersigned for more info.

Looking forward to hearing from you,

Sincerely,

Global Biking Initiative Hellenic Team

gbihellas@gmail.com

———

Πώς μπορώ να βοηθήσω / How can I help

Η ύπαρξη χορηγών είναι ουσιώδης και απαραίτητη. Τα έξοδα της ελληνικής αποστολής περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, κόστος μεταφοράς των ποδηλάτων (ειδικές αποσκευές), αγορά ρουχισμού και εξοπλισμού ικανού να καλύψει τις 6 μέρες του ποδηλατικού ταξιδιού, κλπ.

Με το κόστος των εισιτηρίων να είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των εξόδων, η αναζήτηση αεροπορικής εταιρίας ή εταιρίας ταξιδιών ή οποιουδήποτε άλλου θα μπορούσε να αποτελέσει το “χορηγό μετακίνησης”, είναι η πρώτη προτεραιότητα για την ελληνική αποστολή. Επικοινωνήστε μαζί μας αν πιστεύετε ότι βοηθώντας μας, θα βοηθήσετε τα παιδιά των Χωριών SOS!

Προφανώς, η χορηγία τόσο σε χρήμα, όσο και σε είδος είναι εξίσου δυνατές! Επομένως, ποδηλατικά καταστήματα, αλλά και οργανισμοί που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους “χορηγούς διαμονής” (διευκολύνοντας τη διαμονή της ελληνικής ομάδας στο εξωτερικό τις ημέρες του event) είναι επίσης πιθανοί χορηγοί μας!

Sponsors are vital! Main expenses of the greek team are air tickets, cost of luggage transportation (special luggage for bike transportation), clothing and accessories necessary for the 6-day cycling trip, etc.

Since tickets are a significant part of the cost, the team is looking for an air carrier or a travel agent or anyone else who could take the role of the “transportation sponsor”. This is first priority for the team. Please contact us if you believe that you can help the SOS Villages kids, by helping us!

Obviously, not only cash but also any type of sponsorship is welcome! Hence, cycling shops  or any organisation that would like to be the “accomodation sponsor” for the Greek team (facilitating the team’s accomodation during the event) are also potential sponsors for us!

Log in or Sign Up